Zabalj Online

Svetski dan hemofilije - 17. april Svetski dan hemofilije - 17. april Istaknut

17. APRIL SVETSKI DAN HEMOFILIJE

18 April 2015 Napisano 
Ovaj dan se obeležava svakog 17.aprila , a prvi put je ustanovljen 1989. Evo nekoliko reči o ovoj bolesti.
Hemofilija je nasledna bolest i prenosi se sa majke na dete u vreme rođenja. Krv osobe sa hemofilijom se ne zgrušava normalno. Osoba sa hemofilijom ne krvari jače ili brže,već vremenski duže.Mnogi ljudi misle da hemofiličari mnogo krvare iz manjih posekotina, to je netačno.Mnogo su opasnija  i ozbiljnija unutrašnja krvarenja kao što su u zglobovima,posebno u kolenima, člancima i laktovima,pa u mišićima i tkivima. 
Postoje hemofilija A ili klasična hemofilija .To je najuobičajeniji poremećaj nivoa faktora u krvi i  Hemofilija B koja ima naziv i Kristmasova bolest,po Stivenu Kristmasu koji je 1952.-ge godine bio prva osoba kod koje je identifikovan ovaj novi oblik hemofilije. Ko je pogođen hemofilijom?
      Od ove bolesti boluju ljudi svih rasa,boje kože i etničkih grupacija. Pogađa gotovo isključivo muškarce a žene mogu imati samo ako im otac boluje od hemofilije  a majka im je prenosilac.Pošto je hemofilija nasledan poremećaj,ljudi je dobijaju  rođenjem. To znači da deca mogu imati hemofiliju  koja se najčešće dijagnostikuje u prvoj godini detetovog života.
     Koliko je težak određeni slučaj hemofilije? 
Postoje : - blagi , umereni i težak slučaj hemofilije.
-blagi slučajevi hemofilije najređe krvare,čak ni ne znaju da imaju ovu bolest.Otkriju tek kad imaju neku operaciju ili recimo vade zub. Inače i žene koje imaju ovaj oblik hemofilije ,duže krvare kad imaju menstruaciju.
-umeren oblik hemofilije -kod takvih hemofiličara krvarenja su retka,jedino ukoliko postoje neke traume kao što su sportske povrede i dr.
-težak slučaj hemofilije - takvi bolesnici krvare i do nekoliko puta mesečno.To su unutrašnja krvarenja i to čak bez ikakvog razloga-jednostavno se dese.
     Lečenje hemofilije se sastoji u upotrebi rekombinantnih lekova dobijenih metodama genetske tehnologije čime se prevenira nastanak infektivnih komplikacija.

Dušica Katanić
 
PRIJATELJI PORTALA - Zabalj Online   PRIJATELJI PORTALA - Zabalj Online   PRIJATELJI PORTALA - Zabalj Online


Zabalj Online

Komentarišite naše članke.
Šaljite nam Vaše sugestije.
Pošaljite nam Vaše tekstove.

Pišite nam odmah klikom na link KONTAKT

Adresa sajta www.zabalj.co.rs